Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.

Egzaminy certyfikujące


Opłata z wydawanie certyfikatów z egzaminu B2 i C1


 WYDAWANIE CERTYFIKATÓW - EGZAMIN B2 i C1

Student, który uzyskał pozytywny wynik z egzaminu certyfikującego B2 lub C1 i chce otrzymać certyfikat UŚ, jest zobowiązany do zgłoszenia się
w Sekretariacie Studium, w celu potwierdzenia danych osobowych potrzebnych do wystawienia certyfikatu oraz przedłożenia dowodu wpłaty
w nieprzekraczalnym terminie do 21.10.2022 r.

Opłata za wydanie certyfikatu wynosi 35 PLN

Studentom, którzy nie wyrażą na piśmie zainteresowania lub nie dostarczą dowodu wpłaty

certyfikaty nie będą wydawane.

 

Płatność za wydanie certyfikatu może być uregulowana w formie przelewu na konto Uniwersytetu Śląskiego:

 Uniwersytet Śląski w Katowicach

ul. Bankowa 12

40-007 Katowice

34 1050 1214 1000 0007 0131 0369

Tytuł: SPNJOcertyfikaty Nazwisko i Imię

 

Osoby, które nie chcą otrzymać certyfikatu UŚ mogą uzyskać bezpłatne zaświadczenie potwierdzające udział w egzaminie.