Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.

Egzaminy certyfikujące


 O opłatach


 Egzaminy certyfikujące biegłość językową organizowane przez SPNJO

Sesja letnia 2022 (wrzesień 2022)

 

Cena egzaminu odpłatnego (w tym wydanie akademickiego certyfikatu znajomości języka obcego):

ANG B2:  310,00 PLN
ANG C1:  330,00 PLN

Płatność do 2 tygodni  od dokonania rejestracji

Cena wydania akademickiego certyfikatu znajomości języka obcego ( dla studentów przystępujących nieodpłatnie)

35,00 PLN

Należność za wydanie certyfikatu należy uiścić dopiero po uzyskaniu oceny pozytywnej z egzaminu

Regulowanie należności przez kandydatów do egzaminu odpłatnego

Wniesienie jednorazowej opłaty na konto.

Uniwersytet Śląski w Katowicach,
ul. Bankowa 12,
40-007 Katowice,

nr konta: 34 1050 1214 1000 0007 0131 0369

Tytuł przelewu:

SPNJO EC B2 Nazwisko i imię kandydata

lub

SPNJO EC C1 Nazwisko i imię kandydata

Regulowanie należności przez studentów przystępujących do egzaminu nieodpłatnego

Wniesienie jednorazowej opłaty na konto.

Uniwersytet Śląski w Katowicach,
ul. Bankowa 12,
40-007 Katowice,

nr konta: 34 1050 1214 1000 0007 0131 0369

Tytuł przelewu:

SPNJO EC B2 CERTYFIKAT Nazwisko i imię studenta

lub

SPNJO EC C1 CERTYFIKAT Nazwisko i imię studenta

Potwierdzenie dokonania wpłaty

Prosimy o potwierdzenie dokonania wpłaty  na adres: certyfikatyspnjo@us.edu.pl

 

Ważne: rejestracja na ogólnodostępny egzamin certyfikujący biegłość językową w sesji wrześniowej 2022 nie zwalnia studenta, którego siatka studiów przewiduje w sesji letniej egzamin z modułu "Język obcy",  z obowiązku przystąpienia do egzaminu w czerwcu 2022.

 

Posiadanie akademickiego certyfikatu biegłości językowej zwalnia studenta w kolejnych semestrach z uczestnictwa w lektoracie i konieczności zdawania egzaminu kończącego lektorat.