Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.

Egzaminy certyfikujące


 Egzaminy certyfikujące w sesji letniej


 Egzamin certyfikujący biegłość językową IX 2022

SPNJO UŚ – język angielski B2 i C1 

Poziom

Data egzaminu pisemnego

Miejsce przeprowadzenia egzaminu pisemnego

Sposób podania wyników

z egzaminu pisemnego

Data egzaminu ustnego

Miejsce przeprowadzenia egzaminu ustnego

Reżim sanitarny

Wyniki

z całości egzaminu (p + u)

B2

20.09.2022 godz. 10.00

Aula nr 4 (parter)

WPiA  UŚ

ul. Bankowa 11 A

Katowice

LISTA

 

Zakodowana lista osób dopuszczonych do egzaminu ustnego zostanie podana na stronie TUTAJ

22.09.2022

od godz. 9.00

wg listy

 

 

 

SPNJO UŚ

ul. Bankowa 14, pawilon B

Katowice, III piętro

 

Nr sali zostanie podany

w komunikacie o wynikach egzaminu pisemnego na stronie TUTAJ

Status zabezpieczeń - aktualnie obowiązujący

(informacje na stronie https://us.edu.pl/uczelnia/status-zabezpieczen-covid-19/

 

 

Zakodowane wyniki zostaną podane na stronie TUTAJ

C1

20.09.2022

godz. 10.00

Aula nr 3 (parter)

WPiA  UŚ

ul. Bankowa 11 A

Katowice

LISTA

 

Zakodowana lista osób dopuszczonych do egzaminu ustnego zostanie podana na stronie TUTAJ

22.09.2022

od godz. 9.00

wg listy

 

 

SPNJO UŚ

ul. Bankowa 14, pawilon B

Katowice, III piętro

 

Nr sali zostanie podany

w komunikacie o wynikach egzaminu pisemnego na stronie TUTAJ

Status zabezpieczeń - aktualnie obowiązujący

(informacje na stronie https://us.edu.pl/uczelnia/status-zabezpieczen-covid-19/

 

Zakodowane wyniki zostaną podane na stronie TUTAJ

Numerem identyfikacyjnym niezbędnym do odczytania informacji o dopuszczeniu do części ustnej oraz indywidualnych wyników egzaminu zamieszczonych na stronie https://certyfikatyspnjo.us.edu.pl jest:

- dla kandydatów zdających egzamin nieodpłatnie: numer albumu

- dla kandydatów zdających egzamin odpłatnie – identyfikator/numer zgłoszenia nadany przy rejestracji

 

~~

Egzaminy certyfikujące biegłość językową organizowane przez SPNJO

Sesja letnia 2022 (wrzesień 2022)

 

SPNJO UŚ zaprasza do udziału w egzaminach certyfikujących poziom biegłości językowej
z języka angielskiego na poziomie B2 i C1 organizowanych we wrześniu 2022 r.

 

Akademicki certyfikat biegłości językowej na poziomie
B2  jest dokumentem poświadczającym osiągnięcie biegłości językowej na poziomie wymaganym dla ukończenia studiów I stopnia,
a C1 - studiów jednolitych magisterskich/studiów II stopnia, dla których wymagany  poziom to B2+.

Typ egzaminu

 

Egzamin certyfikujący biegłość językową organizowany przez SPNJO

Podstawa prawna

Zarządzenie nr 145/2015 z dnia 19 października 2015 r.  Rektora UŚ zmieniające zarządzenie
w sprawie ustalenia Regulaminu odpłatnych egzaminów certyfikujących organizowanych w
Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych oraz wydawania Akademickich certyfikatów
znajomości języków obcych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 145 Rektora Uniwersytetu Śląskiego z dnia 19 października 2015 r. Regulamin egzaminów certyfikujących organizowanych w Studium Praktycznej Nauki Języków
Obcych oraz wydawania Akademickich certyfikatów znajomości języków obcych Uniwersytetu
Śląskiego w Katowicach.

Wariant nieodpłatny (Regulamin egzaminów certyfikujących § 5 pkt. 10)

Dostępność

Egzamin ogólnodostępny (studenci, doktoranci, pracownicy UŚ oraz  osoby spoza uczelni)

Studenci kończący lektorat w roku akademickim 2021/22- nieodpłatnie

Pozostali kandydaci - odpłatnie

Języki i poziomy

Język angielski B2

Język angielski C1

Termin egzaminu 

Egzaminy pisemne: 20.09.2022

Egzaminy ustne: 22 i 23.09.2022

Forma i miejsce przeprowadzenia egzaminu

Egzamin pisemny i ustny - forma stacjonarna

Kampus katowicki
Część pisemna: WPiA Katowice; ul. Bankowa 11 B
B2 – aula nr 4
C1 - aula nr 3
Część ustna: SPNJO Katowice; ul. Bankowa 14,
Pawilon B, III piętro

Kampus cieszyński
– w zależności od zgłoszeń kandydatów

Limit miejsc

Każdy poziom i forma (odpłatna/nieodpłatna):
200 miejsc

Cena egzaminu odpłatnego (w tym wydanie akademickiego certyfikatu znajomości języka obcego):

ANG B2:  310,00 PLN
ANG C1:  330,00 PLN

Płatność do 2 tygodni  od dokonania rejestracji

Cena wydania akademickiego certyfikatu znajomości języka obcego (dla studentów przystępujących nieodpłatnie)

35,00 PLN

Należność za wydanie certyfikatu należy uiścić dopiero po uzyskaniu oceny pozytywnej z egzaminu

Sposób rejestracji:

Rejestracja internetowa

Link do rejestracji na EC

https://formularze.us.edu.pl/site/index/499

Termin rejestracji:

od 01.07.2022, godz. 00:01 do 31.08.2022, godz. 23:59

Regulowanie należności przez kandydatów do egzaminu odpłatnego

Wniesienie jednorazowej opłaty na konto.

Uniwersytet Śląski w Katowicach,
ul. Bankowa 12,
40-007 Katowice,

nr konta: 34 1050 1214 1000 0007 0131 0369

Tytuł przelewu:

SPNJO EC B2 Nazwisko i imię kandydata

lub

SPNJO EC C1 Nazwisko i imię kandydata

Regulowanie należności przez studentów przystępujących do egzaminu nieodpłatnego

niesienie jednorazowej opłaty na konto.

Uniwersytet Śląski w Katowicach,
ul. Bankowa 12,
40-007 Katowice,

nr konta: 34 1050 1214 1000 0007 0131 0369

Tytuł przelewu:

SPNJO EC B2 CERTYFIKAT Nazwisko i imię studenta

lub

SPNJO EC C1 CERTYFIKAT Nazwisko i imię studenta

Potwierdzenie dokonania wpłaty

Prosimy o potwierdzenie dokonania wpłaty  na adres: certyfikatyspnjo@us.edu.pl

Ważne: rejestracja na ogólnodostępny egzamin certyfikujący biegłość językową w sesji wrześniowej 2022 nie zwalnia studenta, którego siatka studiów przewiduje w sesji letniej egzamin z modułu "Język obcy",  z obowiązku przystąpienia do egzaminu w czerwcu 2022.

 

Posiadanie akademickiego certyfikatu biegłości językowej zwalnia studenta w kolejnych semestrach z uczestnictwa w lektoracie i konieczności zdawania egzaminu kończącego lektorat.