Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.

Egzaminy certyfikujące


O certyfikacji w UŚ


Uniwersytet Śląski w Katowicach stwarza wiele możliwości osiągnięcia i doskonalenia biegłości językowej, a także jej poświadczenia w formie Akademickiego Certyfikatu Znajomości Języka Obcego, który można uzyskać po złożeniu Egzaminu Certyfikującego. Jednostką organizującą Egzaminy Certyfikujące dla całej społeczności akademickiej oraz wszystkich zainteresowanych jest Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych. Organem kierującym i nadzorującym proces certyfikacji jest Rada Koordynacyjna.

Aktualności


WYNIKI KOŃCOWE
egzaminu certyfikującego biegłość językową IX 2022

 

Język angielski poziom B2 LISTA wg nazwisk

Język angielski poziom C1 LISTA wg nazwisk

 

LISTY KANDYDATÓW
zakwalifikowanych na ustną część egzaminu certyfikującego biegłość językową IX 2022

 

Termin egzaminu ustnego: 22.09.2022 godzina rozpoczęcia wg listy

Miejsce: SPNJO; Katowice, ul. Bankowa 14

Język angielski poziom B2
sala 357 lub 369 - LISTA wg nazwisk

Język angielski poziom C1 
sala 371 - LISTA wg nazwisk

 

LISTY KANDYDATÓW
zakwalifikowanych na egzamin certyfikujący biegłość językową IX 2022

Termin egzaminu: 20.09.2022 godzina rozpoczęcia 10:00

(należy pojawić się w godz. 9:15 - 9:45 wraz z dowodem tożsamości)

Miejsce: WPiA; Katowice, ul. Bankowa 11 B

Język angielski poziom B2
aula nr 4 - LISTA wg nazwisk

Język angielski poziom C1 
aula nr 3 - LISTA wg nazwisk

 

~~

 Egzamin certyfikujący biegłość językową IX 2022

SPNJO UŚ – język angielski B2 i C1 

Poziom

Data egzaminu pisemnego

Miejsce przeprowadzenia egzaminu pisemnego

Sposób podania wyników

z egzaminu pisemnego

Data egzaminu ustnego

Miejsce przeprowadzenia egzaminu ustnego

Reżim sanitarny

Wyniki

z całości egzaminu (p + u)

B2

20.09.2022 godz. 10.00

Aula nr 4 (parter)

WPiA  UŚ

ul. Bankowa 11 A

Katowice

LISTA

 

Zakodowana lista osób dopuszczonych do egzaminu ustnego zostanie podana na stronie TUTAJ

22.09.2022

od godz. 9.00

wg listy

 

 

 

SPNJO UŚ

ul. Bankowa 14, pawilon B

Katowice, III piętro

 

Nr sali zostanie podany

w komunikacie o wynikach egzaminu pisemnego na stronie TUTAJ

Status zabezpieczeń - aktualnie obowiązujący

(informacje na stronie https://us.edu.pl/uczelnia/status-zabezpieczen-covid-19/

 

 

Zakodowane wyniki zostaną podane na stronie TUTAJ

C1

20.09.2022

godz. 10.00

Aula nr 3 (parter)

WPiA  UŚ

ul. Bankowa 11 A

Katowice

LISTA

 

Zakodowana lista osób dopuszczonych do egzaminu ustnego zostanie podana na stronie TUTAJ

22.09.2022

od godz. 9.00

wg listy

 

 

SPNJO UŚ

ul. Bankowa 14, pawilon B

Katowice, III piętro

 

Nr sali zostanie podany

w komunikacie o wynikach egzaminu pisemnego na stronie TUTAJ

Status zabezpieczeń - aktualnie obowiązujący

(informacje na stronie https://us.edu.pl/uczelnia/status-zabezpieczen-covid-19/

 

Zakodowane wyniki zostaną podane na stronie TUTAJ

Numerem identyfikacyjnym niezbędnym do odczytania informacji o dopuszczeniu do części ustnej oraz indywidualnych wyników egzaminu zamieszczonych na stronie https://certyfikatyspnjo.us.edu.pl jest:

- dla kandydatów zdających egzamin nieodpłatnie: numer albumu

- dla kandydatów zdających egzamin odpłatnie – identyfikator/numer zgłoszenia nadany przy rejestracji

 

 

~~

Egzaminy certyfikujące biegłość językową organizowane przez SPNJO

Sesja letnia 2022 (wrzesień 2022)

 

SPNJO UŚ zaprasza do udziału w egzaminach certyfikujących poziom biegłości językowej
z języka angielskiego na poziomie B2 i C1 organizowanych we wrześniu 2022 r.

 

Akademicki certyfikat biegłości językowej na poziomie
B2  jest dokumentem poświadczającym osiągnięcie biegłości językowej na poziomie wymaganym dla ukończenia studiów I stopnia,
a C1 - studiów jednolitych magisterskich/studiów II stopnia, dla których wymagany  poziom to B2+.

 

Typ egzaminu

 

Egzamin certyfikujący biegłość językową organizowany przez SPNJO

Podstawa prawna

Zarządzenie nr 145/2015 z dnia 19 października 2015 r.  Rektora UŚ zmieniające zarządzenie
w sprawie ustalenia Regulaminu odpłatnych egzaminów certyfikujących organizowanych w
Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych oraz wydawania Akademickich certyfikatów
znajomości języków obcych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 145 Rektora Uniwersytetu Śląskiego z dnia 19 października 2015 r. Regulamin egzaminów certyfikujących organizowanych w Studium Praktycznej Nauki Języków
Obcych oraz wydawania Akademickich certyfikatów znajomości języków obcych Uniwersytetu
Śląskiego w Katowicach.

Wariant nieodpłatny (Regulamin egzaminów certyfikujących § 5 pkt. 10)

Dostępność

Egzamin ogólnodostępny (studenci, doktoranci, pracownicy UŚ oraz  osoby spoza uczelni)

Studenci kończący lektorat w roku akademickim 2021/22- nieodpłatnie

Pozostali kandydaci - odpłatnie

Języki i poziomy

Język angielski B2

Język angielski C1

Termin egzaminu 

Egzaminy pisemne: 20.09.2022

Egzaminy ustne: 22 i 23.09.2022

Forma i miejsce przeprowadzenia egzaminu

Egzamin pisemny i ustny - forma stacjonarna

Kampus katowicki
Część pisemna: WPiA Katowice; ul. Bankowa 11 B
B2 – aula nr 4
C1 - aula nr 3
Część ustna: SPNJO Katowice; ul. Bankowa 14,
Pawilon B, III piętro

Kampus cieszyński
– w zależności od zgłoszeń kandydatów

Limit miejsc

Każdy poziom i forma (odpłatna/nieodpłatna):
200 miejsc

Cena egzaminu odpłatnego (w tym wydanie akademickiego certyfikatu znajomości języka obcego):

ANG B2:  310,00 PLN
ANG C1:  330,00 PLN

Płatność do 2 tygodni od dokonania rejestracji

Cena wydania akademickiego certyfikatu znajomości języka obcego (dla studentów przystępujących nieodpłatnie)

35,00 PLN

Należność za wydanie certyfikatu należy uiścić dopiero po uzyskaniu oceny pozytywnej z egzaminu

Sposób rejestracji:

Rejestracja internetowa

Link do rejestracji na EC

https://formularze.us.edu.pl/site/index/499

Termin rejestracji:

od 01.07.2022, godz. 00:01
do 31.08.202210.09.2022, godz. 23:59

Regulowanie należności przez kandydatów do egzaminu odpłatnego

Wniesienie jednorazowej opłaty na konto.

Uniwersytet Śląski w Katowicach,
ul. Bankowa 12,
40-007 Katowice,

nr konta: 34 1050 1214 1000 0007 0131 0369

Tytuł przelewu:

SPNJO EC B2 Nazwisko i imię kandydata

lub

SPNJO EC C1 Nazwisko i imię kandydata

Regulowanie należności przez studentów przystępujących do egzaminu nieodpłatnego

Wniesienie jednorazowej opłaty na konto.

Uniwersytet Śląski w Katowicach,
ul. Bankowa 12,
40-007 Katowice,

nr konta: 34 1050 1214 1000 0007 0131 0369

Tytuł przelewu:

SPNJO EC B2 CERTYFIKAT Nazwisko i imię studenta

lub

SPNJO EC C1 CERTYFIKAT Nazwisko i imię studenta

Potwierdzenie dokonania wpłaty

Prosimy o potwierdzenie dokonania wpłaty  na adres: certyfikatyspnjo@us.edu.pl

 

Ważne: rejestracja na ogólnodostępny egzamin certyfikujący biegłość językową w sesji wrześniowej 2022 nie zwalnia studenta, którego siatka studiów przewiduje w sesji letniej egzamin z modułu "Język obcy",  z obowiązku przystąpienia do egzaminu w czerwcu 2022.

 

Posiadanie akademickiego certyfikatu biegłości językowej zwalnia studenta w kolejnych semestrach z uczestnictwa w lektoracie i konieczności zdawania egzaminu kończącego lektorat.

 

~~

ODWOŁANIE SESJI ZIMOWEJ  2022

EGZAMINÓW CERTYFIKUJĄCYCH W SPNJO

 

W związku z wprowadzeniem  przez JM Rektora UŚ drugiego poziomu zabezpieczeń przeciw COVID-19 z przykrością informujemy, że sesja zimowa odpłatnych i nieodpłatnych egzaminów certyfikujących biegłość językową zaplanowana w terminach 31.01.-03.02.2022 zostaje odwołana.

Kandydatów, którzy dokonali wpłat z tytułu uczestnictwa w egzaminie/wydania certyfikatu, prosimy o kontakt telefoniczny z pracownikiem Sekretariatu SPNJO pod nr 32 359 18 17 w celu uzgodnienia szczegółów dotyczących zwrotu wpłaconych należności.

Ze względu na częściowe wprowadzenie trybu pracy zdalnej pracowników administracji SPNJO czas oczekiwania na połączenie telefoniczne może ulec wydłużeniu – bardzo prosimy  o cierpliwość.

Dyrekcja SPNJO

 

 

16.09.2021 r.

Wyniki egzaminu certyfikującego zostały opublikowane zakładce SESJA LETNIA/Wyniki.

15.09.2021 r.

Listy osób zakwalifikowanych do  części ustnej egzaminu certyfikującego znajdują się w zakładce SESJA LETNIA/Część ustna.