Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.

Egzaminy certyfikujące


O certyfikacji w UŚ


Uniwersytet Śląski w Katowicach stwarza wiele możliwości osiągnięcia i doskonalenia biegłości językowej, a także jej poświadczenia w formie Akademickiego Certyfikatu Znajomości Języka Obcego, który można uzyskać po złożeniu Egzaminu Certyfikującego. Jednostką organizującą Egzaminy Certyfikujące dla całej społeczności akademickiej oraz wszystkich zainteresowanych jest Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych. Organem kierującym i nadzorującym proces certyfikacji jest Rada Koordynacyjna.

Aktualności


Rejestracja internetowa ROZPOCZĘTA

https://formularze.us.edu.pl/site/index/499

~~

Egzaminy certyfikujące biegłość językową organizowane przez SPNJO

Sesja letnia 2022 (wrzesień 2022)

 

SPNJO UŚ zaprasza do udziału w egzaminach certyfikujących poziom biegłości językowej
z języka angielskiego na poziomie B2 i C1 organizowanych we wrześniu 2022 r.

 

Akademicki certyfikat biegłości językowej na poziomie
B2  jest dokumentem poświadczającym osiągnięcie biegłości językowej na poziomie wymaganym dla ukończenia studiów I stopnia,
a C1 - studiów jednolitych magisterskich/studiów II stopnia, dla których wymagany  poziom to B2+.

 

Typ egzaminu

 

Egzamin certyfikujący biegłość językową organizowany przez SPNJO

Podstawa prawna

Zarządzenie nr 145/2015 z dnia 19 października 2015 r.  Rektora UŚ zmieniające zarządzenie
w sprawie ustalenia Regulaminu odpłatnych egzaminów certyfikujących organizowanych w
Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych oraz wydawania Akademickich certyfikatów
znajomości języków obcych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 145 Rektora Uniwersytetu Śląskiego z dnia 19 października 2015 r. Regulamin egzaminów certyfikujących organizowanych w Studium Praktycznej Nauki Języków
Obcych oraz wydawania Akademickich certyfikatów znajomości języków obcych Uniwersytetu
Śląskiego w Katowicach.

Wariant nieodpłatny (Regulamin egzaminów certyfikujących § 5 pkt. 10)

Dostępność

Egzamin ogólnodostępny (studenci, doktoranci, pracownicy UŚ oraz  osoby spoza uczelni)

Studenci kończący lektorat w roku akademickim 2021/22- nieodpłatnie

Pozostali kandydaci - odpłatnie

Języki i poziomy

Język angielski B2

Język angielski C1

Termin egzaminu 

Egzaminy pisemne: 20.09.2022

Egzaminy ustne: 22 i 23.09.2022

Forma i miejsce przeprowadzenia egzaminu

Egzamin pisemny i ustny - forma stacjonarna

Kampus katowicki
Część pisemna: WPiA Katowice; ul. Bankowa 11 B
B2 – aula nr 6
C1 - aula nr 3
Część ustna: SPNJO Katowice; ul. Bankowa 14,
Pawilon B, III piętro

Kampus cieszyński
– w zależności od zgłoszeń kandydatów

Limit miejsc

Każdy poziom i forma (odpłatna/nieodpłatna):
200 miejsc

Cena egzaminu odpłatnego (w tym wydanie akademickiego certyfikatu znajomości języka obcego):

ANG B2:  310,00 PLN
ANG C1:  330,00 PLN

Płatność do 2 tygodni od dokonania rejestracji

Cena wydania akademickiego certyfikatu znajomości języka obcego (dla studentów przystępujących nieodpłatnie)

35,00 PLN

Należność za wydanie certyfikatu należy uiścić dopiero po uzyskaniu oceny pozytywnej z egzaminu

Sposób rejestracji:

Rejestracja internetowa

Link do rejestracji na EC

https://formularze.us.edu.pl/site/index/499

Termin rejestracji:

od 01.07.2022, godz. 00:01 do 31.08.2022, godz. 23:59

Regulowanie należności przez kandydatów do egzaminu odpłatnego

Wniesienie jednorazowej opłaty na konto.

Uniwersytet Śląski w Katowicach,
ul. Bankowa 12,
40-007 Katowice,

nr konta: 34 1050 1214 1000 0007 0131 0369

Tytuł przelewu:

SPNJO EC B2 Nazwisko i imię kandydata

lub

SPNJO EC C1 Nazwisko i imię kandydata

Regulowanie należności przez studentów przystępujących do egzaminu nieodpłatnego

Wniesienie jednorazowej opłaty na konto.

Uniwersytet Śląski w Katowicach,
ul. Bankowa 12,
40-007 Katowice,

nr konta: 34 1050 1214 1000 0007 0131 0369

Tytuł przelewu:

SPNJO EC B2 CERTYFIKAT Nazwisko i imię studenta

lub

SPNJO EC C1 CERTYFIKAT Nazwisko i imię studenta

Potwierdzenie dokonania wpłaty

Prosimy o potwierdzenie dokonania wpłaty  na adres: certyfikatyspnjo@us.edu.pl

 

Ważne: rejestracja na ogólnodostępny egzamin certyfikujący biegłość językową w sesji wrześniowej 2022 nie zwalnia studenta, którego siatka studiów przewiduje w sesji letniej egzamin z modułu "Język obcy",  z obowiązku przystąpienia do egzaminu w czerwcu 2022.

 

Posiadanie akademickiego certyfikatu biegłości językowej zwalnia studenta w kolejnych semestrach z uczestnictwa w lektoracie i konieczności zdawania egzaminu kończącego lektorat.

 

~~

ODWOŁANIE SESJI ZIMOWEJ  2022

EGZAMINÓW CERTYFIKUJĄCYCH W SPNJO

 

W związku z wprowadzeniem  przez JM Rektora UŚ drugiego poziomu zabezpieczeń przeciw COVID-19 z przykrością informujemy, że sesja zimowa odpłatnych i nieodpłatnych egzaminów certyfikujących biegłość językową zaplanowana w terminach 31.01.-03.02.2022 zostaje odwołana.

Kandydatów, którzy dokonali wpłat z tytułu uczestnictwa w egzaminie/wydania certyfikatu, prosimy o kontakt telefoniczny z pracownikiem Sekretariatu SPNJO pod nr 32 359 18 17 w celu uzgodnienia szczegółów dotyczących zwrotu wpłaconych należności.

Ze względu na częściowe wprowadzenie trybu pracy zdalnej pracowników administracji SPNJO czas oczekiwania na połączenie telefoniczne może ulec wydłużeniu – bardzo prosimy  o cierpliwość.

Dyrekcja SPNJO

 

 

16.09.2021 r.

Wyniki egzaminu certyfikującego zostały opublikowane zakładce SESJA LETNIA/Wyniki.

15.09.2021 r.

Listy osób zakwalifikowanych do  części ustnej egzaminu certyfikującego znajdują się w zakładce SESJA LETNIA/Część ustna.